Tin TứcCài đặt nhắm mục tiêu trên Mạng hiển thị

Cài đặt nhắm mục tiêu trên Mạng hiển thị

Trên Mạng hiển thị của Google, bạn có thể tiếp cận khách hàng ở phạm vi rộng, hãy chọn trang web hoặc trang xuất hiện quảng cáo của mình và thu hút mọi người với một loạt định dạng quảng cáo hấp dẫn.

muc tieu mang hien thi

Để quảng cáo trên Mạng hiển thị, sử dụng bất kỳ loại chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị” hoặc ” Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị”.

Những điều cơ bản, đưa quảng cáo của bạn lên Mạng hiển thị

Phương pháp nhắm mục tiêu như từ khóa và đối tượng chung sở thích sẽ đưa quảng cáo của bạn lên Mạng hiển thị.

Keyword is buy soccer balls

Bạn bán hàng thể thao. Đối với chiến dịch bóng đá, bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị trên các trang liên quan đến bóng đá. Vì vậy, bạn nhắm mục tiêu Hiển thị từ khóa như mua bóng để đá.

Cách làm điều này trong tài khoản AdWords của bạn

Khi bạn thêm phương pháp nhắm mục tiêu như từ khóa hoặc đối tượng chung sở thích, bạn đang nói cho AdWords biết vị trí có thể hiển thị quảng cáo của bạn hoặc những người có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn khi họ duyệt Mạng hiển thị. Bạn thêm nhắm mục tiêu vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch Mạng hiển thị của mình.

 1. Nhấp vào tab Mạng hiển thị dưới tất cả Tất cả chiến dịch trực tuyến.
 2. Nhấp vào + Nhắm mục tiêu.
 3. Chọn menu thả xuống Thêm nhắm mục tiêu và chọn một trong các phương pháp nhắm mục tiêu . Để hiển thị quảng cáo trên trang liên quan đến bóng đá, bạn có thể chọn Hiển thị từ khóa và thêm mua bóng để đá.
 4. Nháp vào Đóng và lưu nhóm quảng cáo của bạn.

Tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã chọn, bạn có thể thấy một máy tính bên cạnh cho thấy lần hiển thị sẵn có cho nhắm mục tiêu mà bạn đã chọn. Số lần hiển thị có sẵn thường có thể khá lớn thùy thuộc vào những gì bạn chọn. Để biết thêm thông tin về lần hiển thị có sẵn, đọc Xem ước tính phạm vi tiếp cận cho Mạng hiển thị

Kiểm soát nhiều hơn về vị trí hiển thị quảng cáo của bạn, chọn cài đặt nhắm mục tiêu

Cài đặt nhắm mục tiêu như “Mục tiêu và giá thầu” và “Chỉ giá thầu” cũng xác định phạm vi tiếp cận của quảng cáo của bạn. Hãy coi chúng như hình thức kiểm soát để làm những điều sau:

“Mục tiêu và giá thầu”

 • Hạn chế quảng cáo của bạn hiển thị trong phương pháp nhắm mục tiêu bạn đã chọn, ví dụ như từ khóa
 • Cho phép bạn đặt giá thầu đối với nhắm mục tiêu cá nhân, như $ 2,00 cho từ khóa mua bóng để đá

Affinity audience is Soccer Fans

Dựa trên Hiển thị từ khóa, quảng cáo của bạn giờ có thể hiển thị trên trang về bóng đá. Tuy nhiên, bạn muốn đặc biệt tiếp cận người hâm mộ bóng đá, vì vậy bạn nhắm mục tiêu đối tượng chung sở thích Người hâm mộ bóng đá và đặt cả hai phương pháp nhắm mục tiêu về “Mục tiêu và giá thầu”.

“Chỉ giá thầu”

 • Không giới hạn quảng cáo của bạn hiển thị trong phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn đã chọn
 • Cho phép bạn đặt giá thầu cho nhắm mục tiêu cá nhân, như 2,00$ cho từ khóa mua bóng để đá

Affinity audience is Soccer Fans

Sử dụng ví dụ tương tự như trên, giả sử bạn có một tùy chọn là hiển thị quảng cáo của mình tới những người đam mê bóng đá nhưng không muốn giới hạn quảng cáo của mình chỉ với đối tượng này. Bạn quyết định làm như sau:

 • Đặt Hiển thị từ khóa là “Mục tiêu và giá thầu” để hiển thị quảng cáo của bạn dựa trên các từ khóa của mình.
 • Đặt “Sở thích & Tiếp thị lại” là “Chỉ giá thầu” với giá thầu tăng đối với nhóm Người hâm mộ bóng đá để tăng khả năng quảng cáo của bạn sẽ hiển thị tới những người với đối tượng chung sở thích đó.

Cách làm điều này trong tài khoản AdWords của bạn

Khi bạn thêm nhiều phương pháp nhắm mục tiêu vào cùng nhóm quảng cáo và đặt các phương pháp này là “Mục tiêu và giá thầu”, bạn đang yêu cầu AdWords hạn chế hoặc thu hẹp phạm vi tiếp cận quảng cáo của mình. Khi bạn thêm các phương pháp nhắm mục tiêu bổ sung và đặt chúng là “Chỉ giá thầu”, bạn đang yêu cầu AdWords không hạn chế vị trí hiển thị quảng cáo của bạn mà tăng hoặc giảm khả năng hiển thị tùy thuộc vào giá thầu bạn chọn.

 1. Lặp lại các bước 1-3 từ mục đầu tiên cho mỗi phương pháp nhắm mục tiêu bổ sung mà bạn thêm vào nhóm quảng cáo của mình.
 2. Chọn “Mục tiêu và giá thầu” hoặc “Chỉ giá thầu” cho mỗi phương pháp nhắm mục tiêu. Lưu ý rằng cần đặt ít nhất một phương pháp nhắm mục tiêu là “Mục tiêu và giá thầu”.
 3. (Tùy chọn) Chọn giá thầu khác nhau cho nhắm mục tiêu của bạn. Ví dụ, bạn có thể đặt giá thầu cho Người yêu thích bóng đá từ tab phụ Sở thích & tiếp thị lại.

Ở phía bên, bạn có thể nhận thấy rằng mỗi khi bạn thêm một phương pháp nhắm mục tiêu vào nhóm quảng cáo của mình và đặt nó là “Mục tiêu và giá thầu”, số lần hiển thị sẵn có giảm xuống. Điều này là điển hình khi bạn thêm nhiều phương pháp nhắm mục tiêu được đặt thành “Mục tiêu và giá thầu” trong một nhóm quảng cáo đơn lẻ.

Từ khóa Từ khóa + đối tượng chung sở thích Từ khóa + đối tượng chung sở thích + giới tính
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Lưu ý quan trọng: Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tốt hơn nên đặt ít phương pháp nhắm mục tiêu hơn thành “Mục tiêu và giá thầu” trong một nhóm quảng cáo. Nếu không, có thể bạn đang thu hẹp phạm vi tiếp cận quảng cáo của mình, vì vậy mà quảng cáo hiếm khi hiển thị.

Hãy thử kết hợp nhắm mục tiêu nâng cao dựa trên mục tiêu của bạn

Chiến dịch bán hàng trực tiếp

Nếu mục tiêu của bạn là bán sản phẩm và tiếp cận một loại đối tượng cụ thể, bạn có thể muốn thêm một vài phương pháp nhắm mục tiêu được đặt thành “Mục tiêu và giá thầu” vào nhóm quảng cáo của mình. Khi đó, quảng cáo của bạn có thể chỉ hiển thị khi phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể bạn chọn là phù hợp. Dưới đây là một số kết hợp mẫu:

Phương pháp nhắm mục tiêu Mục tiêu và giá thầu (cài đặt mặc định) “Chỉ giá thầu” Khi quảng cáo có thể hiển thị
Từ khóa + vị trí Từ khóa + vị trí Chưa được chọn Từ khóa VÀ vị trí là bắt buộc để hiển thị quảng cáo.
Đối tượng + lứa tuổi Đối tượng + lứa tuổi Chưa được chọn Đối tượng VÀ lứa tuổi là bắt buộc để hiển thị quảng cáo.
Từ khóa + chủ đề Từ khóa + chủ đề Chưa được chọn Từ khóa VÀ chủ đề là bắt buộc để hiển thị quảng cáo.
Tiếp thị lại + giới tính Tiếp thị lại + giới tính Chưa được chọn Tiếp thị lại VÀ giới tính là bắt buộc để hiển thị quảng cáo.
Chủ đề + đối tượng Chủ đề + đối tượng Chưa được chọn Chủ đề VÀ đối tượng trong thị trường là bắt buộc để hiển thị quảng cáo.

Chiến dịch thương hiệu

Nếu mục tiêu của bạn là tiếp cận càng nhiều người càng tốt, bạn có thể không muốn thêm quá nhiều phương pháp nhắm mục tiêu vào nhóm quảng cáo của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chọn thêm nhiều phương pháp nhắm mục tiêu để bạn có thể đặt giá thầu trên một phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể mà không cần hạn chế đáng kể phạm vi tiếp cận của mình. Dưới đây là một số kết hợp mẫu:

Phương pháp nhắm mục tiêu Mục tiêu và giá thầu (cài đặt mặc định) “Chỉ giá thầu” Ý nghĩa
Lứa tuổi + giới tính + đối tượng chung sở thích Lứa tuổi + giới tính + đối tượng chung sở thích Chưa được chọn Lứa tuổi VÀ giới tính VÀ đối tượng chung sở thích là bắt buộc để hiển thị quảng cáo.
Đối tượng chung sở thích và tuổi tác* Đối tượng chung sở thích Tuổi tác Đối tượng chung sở thích là bắt buộc để hiển thị quảng cáo. Nếu đối tượng chung sở thích và tuổi tác trùng nhau, bạn sẽ thấy báo cáo cho cả hai. Giá thầu được sử dụng sẽ phụ thuộc vào lựa chọn đặt giá thầu của bạn.
Từ khóa + vị trí Từ khóa Vị trí Từ khóa là bắt buộc để hiển thị quảng cáo. Nếu từ khóa và vị trí trùng nhau, bạn sẽ thấy báo cáo cho cả hai. Giá thầu được sử dụng sẽ phụ thuộc vào lựa chọn đặt giá thầu của bạn.
Từ khóa + giới tính * Từ khóa Giới tính Từ khóa là bắt buộc để hiển thị quảng cáo. Nếu từ khóa và giới tính trùng nhau, bạn sẽ thấy báo cáo cho cả hai. Giá thầu được sử dụng sẽ phụ thuộc vào lựa chọn đặt giá thầu của bạn.
Chủ đề + đối tượng chung sở thích + vị trí Chủ đề + đối tượng chung sở thích Vị trí Chủ đề VÀ đối tượng chung sở thích là bắt buộc để hiển thị quảng cáo. Nếu chủ đề, đối tượng chung sở thích, và vị trí trùng nhau, bạn sẽ thấy báo cáo cho cả ba. Giá thầu được sử dụng sẽ phụ thuộc vào lựa chọn đặt giá thầu của bạn.

* Các kết hợp này có thể có ích cho những người muốn tăng cơ hội tiếp cận các nhóm nhân khẩu học nhất định, nhưng không muốn hạn chế lưu lượng truy cập chỉ đối với các nhóm đó.

Bài viết khác

Copyright © 2009 · Quảng cáo Google Adwords · All Rights Reserved · Posts · Comments